Huisregels Stichting kinderboerderij Alblasserdam

In het belang van een veilige en kind-/diervriendelijke kinderboerderij zijn onderstaande regels van toepassing . We verzoeken u deze regels in acht te nemen als u de kinderboerderij bezoekt. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag of meld dit bij een van onze medewerkers/vrijwilligers.

Hygiëne/veiligheid

 • Kinderboerderij de plantage is een zoönose verantwoord bedrijf. Dit wil zeggen dat alle preventieve maatregelen genomen zijn om de kans op een besmetting met een zoönose te minimaliseren én om zoönose te voorkomen. Zoönose zijn ziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens. Q-koorts valt hier onder. Bent u in aanraking geweest met dieren op een besmet bedrijf, draagt u er dan zorg voor dat er geen besmetting met onze dieren kan plaatsvinden.
 • We raden u aan uw handen te wassen nadat u met de dieren in aanraking bent geweest. Bij het winkeltje vindt u het toilet en een buiten wasbak.

Omgang met dieren

 • Het is niet toegestaan om de verblijven van de dieren zonder toestemming te betreden of open te maken. Met uitzondering van de stallen oost en west.
 • Honden zijn alleen toegestaan op het terras bij het winkeltje.
 • Bezoekers zijn vriendelijk voor de dieren en gaan correct met de dieren om.
 • Laat de dieren naar u toekomen. Aaien mag altijd.
 • Bezoekers tillen dieren niet zomaar op en jagen ze niet achterna.
 • Bezoekers halen geen dieren uit hun verblijven.
 • Bezoekers mogen geen eieren rapen.
 • Wees altijd voorzichtig. Onze dieren zijn gewend aan mensen, maar kunnen onverhoopt een keer bijten of trappen.
 • Bezoekers mogen geen zelf meegebracht voedsel aan de dieren geven. Het is uitsluitend toegestaan de kippen, geiten en schapen te voeren met het voer uit de voerautomaat.
 • Meegebracht voeder dient te worden afgegeven bij een van de vrijwilligers of medewerkers. En kan achtergelaten worden in het daarvoor bestemde afgiftepunt in het hek.

Omgangsregels en ongewenste gedragingen

 • Bezoekers zijn vriendelijk tegen medewerkers, vrijwilligers en elkaar.
 • Bezoekers houden het erf schoon en gooien hun afval in de afvalbakken.
 • Bezoekers zijn zuinig op de aanwezige spullen.
 • Bezoekers fietsen, skeeleren en voetballen niet op het erf.
 • U bent als ouder, verzorger, oppasser verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen en wij verwachten dat u zorg draagt voor de veiligheid van uw kind en dat van anderen.
 • Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan op het terrein.
 • Eet en drink alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Sluit de hekken altijd goed, de geiten ontsnappen graag.
 • Roken op het terrein van de kinderboerderij is niet toegestaan. Roken kan buiten de hekken van het terrein. Gelieve de sigaretten op te ruimen.
 • Ongewenst gedrag en (seksuele) intimidatie wordt niet getolereerd.
 • Volg altijd aanwijzingen op van het personeel of vrijwilligers. Wanneer er problemen en/of klachten zijn, kunt u zich wenden tot één van onze personeelsleden of vrijwilligers. Bij het niet houden aan de regels kan in samenwerking met de wijkagent de toegang tot het terrein worden ontzegd.
 • Het bezoek aan onze kinderboerderij is geheel op eigen risico.

Bij onraad

 • Bij onraad kunt u contact opnemen met de beheerder op nummer  06 -13554364
 • Bij spoed (brand, inbraak etc.) belt u altijd het alarmnummer 112

EHBO

Mocht er onverhoopt een ongeluk(je) gebeuren en heeft u EHBO nodig? Waarschuw dan één van onze medewerkers of vrijwilligers. Zij kunnen u bijstaan, doorsturen of eventueel helpen met EHBO-materiaal.