Om voor mens en dier het bezoek zo aangenaam te laten verlopen hebben wij een paar huisregels opgesteld. Wij verzoeken de (groot-) ouders, begeleiders en leerkrachten om er op toe te zien dat deze huisregels worden nageleefd.

 • Mens, dier en natuur dienen met respect behandeld en benaderd te worden.
 • Betreden geschiedt geheel op eigen risico.
 • De stichting ‘de Plantage’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade bij bezoekers en/of hun eigendommen.
 • Dieren opjagen, in het nauw drijven, hard rennen en schreeuwen op de weide is niet toegestaan. De dieren schrikken hiervan.
 • Dieren mogen niet worden opgetild of tegen hun zin worden vastgehouden.
 • Eieren mogen niet worden geraapt.
 • Alleen de dierenverzorgers mogen de dieren oppakken.
 • Het is niet toegestaan om hokken te openen.
 • Bezoekers mogen alleen onder begeleiding van een dierenverzorger de ruimte binnen het hek van de pony.
 • Er mogen geen bladeren van de bomen worden geplukt.
 • Honden zijn alleen toegestaan op het terras.
 • Roken is alleen toegestaan bij de daarvoor aangelegde rooktegel.
 • Luister naar de instructies van de medewerkers.
 • Wij nemen in overleg dieren aan, tegen een kleine bijdrage.
 • Kinderen onder de 8 jaar mogen niet zonder begeleiding ons terrein op.